Pest: 1089 Bp. Rezső tér 7., H-P: 10-17
Buda: 1123 Bp.Csörsz utca 3.,H-P: 13-19,SZ: 10-16
Telefon: 06 20 200 44 51
info@baristaszakuzlet.hu

Információk

Üzleteink

Üzleteink

(1 termék)

Kedves Vásárlóink!

Futárcégünk figyelmeztetése szerint a megnövekedett csomagszám miatt 2-3 munkanapos csúszással tudják a kézbesítéseket garantálni. Tehát az általunk feladott csomag nem biztos, hogy másnap kézbesítésre kerül. Mindent megtesznek a leadott rendelések karácsony előtti kézbesítésének érdekében, azonban előfordulhat, hogy a december 17-e, hétfő után feladott küldemények kiszállítása csak a két ünnep között valósul meg.

Kérjük, hogy a fenti információkat vegyék figyelembe a rendelések leadásakor!

Mindenesetre a következő két szombaton (15-e és 22-e) nyitva tartjuk pesti üzletünket is 10-16 óra között, hogy mindenki be tudja szerezni a kávés ajándékokat és a 2019-ig elegendő kávétartalékot.

Üzleteink a két ünnep között zárva lesznek és a csomagfeladás is szünetel, de a webshopban december 31-ig leadott rendelésekre vonatkoznak a karácsonyi vásárban meghirdetett kedvezmények.


Black Fridayt nem tartottunk, inkább meghirdetjük a Barista Szaküzlet első karácsonyi vásárát. November 29-től egészen december 31-ig 10-45% közötti kedvezményekkel kínálunk egyes termékeket. A kedvezményes árak érvényesek webshopos megrendelés és személyes vásárlás esetén is, mindkét üzletünkben.

A vásár nem ér véget az adventi időszakkal. A két ünnep között üzleteink zárva tartanak, de rendelését leadhatja webshopunkban. A beérkezett rendeléseket január első napjaiban feldolgozzuk és az árukat még kedvezményes áron postázzuk vagy veheti át személyesen.


 


A webshopban feltüntetett árak áfával együtt értendők.

A webshopban megtekinthető teljes választékot folyamatosan raktáron tartjuk. A kivételes esetekben előforduló készlethiányt az adott terméken narancssárga felirattal jelezzük.

Az árak kizárólag a webshopon keresztüli előzetes árurendelés (és az üzletekben ezután személyesen átvett vagy házhozszállítással kézhez kapott csomagok) esetén érvényesek.

A Barista Szaküzlet és az Espresso & Brew Bar Shop árai előrendelés nélküli vásárlás esetén különbözhetnek a webshopon látható áraktól.

Előrendelés és személyes csomagátvétal az üzletek valamelyikében


A termékek átvehetőek budai és pesti üzletünkben is. Az átvétel helyét a rendelés leadásakor lehet jelezni. Vásárlóink mindkét helyszínen tudnak bankkártyával is fizetni.


 


Barista Szaküzlet

Cím:1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 2.


(Csak a tér neve változott, korábban Rezső tér)

Hétfő - Péntek: 10.00-17.00

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 11595

Espresso & Brew Bar Shop


Cím: 1123 Csörsz u. 3.

Hétfő - Péntek: 13.00-19.00;


Szombat: 10.00-16.00

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/133/2014


 


Az üzletekben lehetőség van a teljes áruválaszték megvásárlására, de az üzletek helyszíni, előzetes rendelés nélküli árai eltérhetnek a webshop áraitól.Házhozszállítási díj / kondíciók

Házhozszállítást Magyarország területén vállalunk. A futárszolgálat utánvéttel kézbesíti a csomagot. Fizetési mód: készpézben a futárnál.

A szállítási díj 1.690 Ft

10.000,- forint felett
i megrendelés esetén a házhozszállítás ingyenes!

28 nap visszavásárlási garancia!A csomag összeállítása és a kiszállítás

A munkanapokon 12 óráig leadott rendeléseket még aznap összeállítjuk és a csomagot átadjuk a futárnak.

A 12 óra után beérkezett rendeléseket is megpróbáljuk összeállítani, de ez - az aktuális rendelés mennyiség függvényében - lehet, hogy csak a következő munkanapon sikerül, így a postázás is egy napot csúszik.

Ha csak egy adott napon tudja átvenni a csomagot, kérjük megrendelésében jelezze, hogy ennek megfelelően tudjunk postázni!

A hétvégén elküldött rendelést hétfőn adjuk át a futárnak.

Amennyiben a megrendelt termékek közül valamelyik nincs raktáron, a várható szállítási határidőt a visszaigazolásban jelezzük. Ön eldöntheti, hogy a többi árut postázzuk rögtön, vagy várjuk meg a hiányzó terméket is.

Szerződött futárcégünk az Express One. Az átadott csomagot normál esetben a következő munkanapon kézbesítik. Kivételt képezhetnek bizonyos kiemelt időszakok (pl. a Karácsonyt megelőző hetek).

Futárcégünk figyelmeztetése szerint a megnövekedett csomagszám miatt 2-3 munkanapos csúszással tudják a kézbesítéseket garantálni. Tehát az általunk feladott csomag nem biztos, hogy másnap kézbesítésre kerül. Mindent megtesznek a leadott rendelések karácsony előtti kézbesítésének érdekében, azonban előfordulhat, hogy a december 17-e, hétfő után feladott küldemények kiszállítása csak a két ünnep között valósul meg.

Kérjük, hogy a fenti információkat vegyék figyelembe a rendelések leadásakor!
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Barista Szaküzlet Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Barista Szaküzlet Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet alapján a Barista Szaküzlet Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető a Barista Szaküzlet Kft.-nél, a 1089, Bp., Rezső tér 7. szám alatt.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

-          szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-          rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-          helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-          elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-         elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

-     ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


 


...but first COFFEE0AbleAerobie0AlthausBeyond Within0BialettiBlack Sheep Micro Roastery0BodumBWT0CafelatCanadiano0Casino MoccaCellini0ChemexClatronicConcept Art (Joe Frex)CSIKOS Lekvárcsalád0DaVinci GourmetDOT for You0DoubleshotEspresso Supply (Rattleware)0Fabric CsokoládéFIFO0FiorenzatoGardelli Specialty Coffees0HarioHausbrandt0Johny0La PavoniLa Piccola0La Tazza d’oroLamborghini0LelitLenoir, Jean0LucafféLucky Cap0MahlkönigMauiSu0MayerMilkypitch0MoakMolinari0Morosito CafféMotta0ODKPällo0PelliniPulycaff0QuamarRhinowares0ROKTADAMM!Taf coffee0TFATightPac0TrucilloVergnano0VSTWalküre0